Säkerheten först
Anmärkningar om säker bearbetning av fischer-produkter
Säkerheten först

Säkerheten först!

De hållfasthetsvärden (belastningar) och användningsområden som anges på förpackningen är endast vägledande värden. Beroende på graden av korrekt installation, kvaliteten på det byggnadsmaterial i vilket det ska fästas, bearbetningen och miljöförhållandena kan de påverkas negativt och därefter leda till risker för personer och egendomsskador. Om du är osäker bör du låta en specialist utföra fästningen.

Skruvstorlek och belastning

Hållningsvärdena (belastningar) bestämdes av fischer under optimala förhållanden, t.ex. förberedelse och rengöring av borrhålen i enlighet med reglerna, korrekt installation och bästa möjliga skruvar i intakta och bärande byggnadsmaterial och under normala miljöförhållanden.

Om pluggar levereras med skruvarna gäller hållfasthetsvärdena (belastningar) för den levererade kombinationen av pluggar och skruvar.
Om pluggarna levereras utan skruvar gäller belastningarna för de rekommenderade skruvarna med den största diametern. Skruvar med mindre diameter innebär lägre belastning.

Byggnadsmaterial och belastning

Byggmaterialet i vilket pluggen används är avgörande för den belastning som pluggen kan bära. Byggmaterialsymbolerna visar med vilka byggmaterialgrupper pluggen kan användas. De tillhörande belastningarna är de högsta rekommenderade belastningarna i respektive byggmaterial.

Om flera byggnadsmaterial visas i kombination visas lasten för det svagaste byggnadsmaterialet.

Betong, dragbelastad

Betong inte dragbelastad

Heltegel

Perforerad tegelsten

Massiv kalksandsten

Perforerad kalksandsten

Gipskartong

Gipsfiberskivor

Träskivor

Trä

Isoleringsmaterial

Fästpunkter och belastningar

Dragbelastning

Den belastning som anges på förpackningen gäller endast för en fästpunkt (en enda plugg) och representerar det lägre värdet av drag- och tvärgående belastning.

 

Exempel:

Dragbelastning 15 kg (150 N)

Tvärgående belastning 25 kg (250 N)

-------------------------------------------------

Belastningsindikation på förpackningen 15 kg (150 N)

Tensile load

Tvärgående belastning

Om tillämpningen omfattar pluggrupper (grupper om 2, 4 osv.) måste produkternas bärförmåga beaktas på ett annat sätt. Om du är osäker rekommenderar vi att du rådfrågar en specialist. (se nedan om stödtjänster).

Transverse load

Fastsättning av rörliga laster

Rörliga laster är en särskild utmaning för fästprodukter.
Innan du fäster en rörlig last med en av våra produkter (t.ex. gunga/hängmatta/...), vänligen kontakta vår användningstekniska avdelning
 

Ytterligare information

QR Code
Tillgång till all produktinformation som finns tillgänglig online ges via respektive QR-kod på förpackningen.
Retailer
Den professionella återförsäljare som du köpte din fischer-produkt av ger dig gärna råd och hjälp.
Technical hotline
Om du har några frågor eller problem kan du när som helst kontakta fischers tekniska jour för tillämpningsteknik.
FiXperience
FiXperience, den kostnadsfria designprogramvaran för yrkesverksamma, och dokument som godkännandekataloger, broschyrer och mycket mer användbar information kan laddas ner från vårt serviceområde.
Apps
Apparna fischer Professional och fischer Plugghittaren för gör-det-självare finns gratis i App Store och Google Play.
Social Media
Omfattande kunskap om ankare samt en mängd tips och tricks inom ljud och bild finns på fischers olika sociala mediekanaler.
sc10-cd-1