Bezpečnosť na prvom mieste
Pokyny na bezpečné spracovanie výrobkov fischer
Bezpečnosť na prvom mieste

Bezpečnosť na prvom mieste!

Hodnoty zaťaženia (záťaže) a aplikácie uvedené na obale sú len orientačné. V závislosti od stupňa správnej montáže, kvality stavebného materiálu, v ktorom sa vykonáva kotvenie, podmienok spracovania a podmienok okolia môžu byť hodnoty negatívne ovplyvnené a následne môže dôjsť k ohrozeniu osôb a škodám na majetku. V prípade pochybností poverte upevnením odborníka.

Veľkosť skrutky a zaťaženie

Spoločnosť fischer stanovila hodnoty zaťaženia (záťaže) za optimálnych podmienok, ku ktorým patrí vŕtanie a čistenie otvorov v súlade s predpismi, správna montáž a čo najviac vyhovujúce skrutky v neporušených a nosných stavebných materiáloch, a za normálnych podmienok okolia.

Ak sa hmoždinky dodávajú so skrutkami, hodnoty zaťaženia (záťaže) platia pre dodanú kombináciu hmoždiniek a skrutiek.
Ak sa hmoždinky dodávajú bez skrutiek, platia zaťaženia pre odporúčané skrutky s maximálnym priemerom. Skrutky s menším priemerom znamenajú nižšie zaťaženie.

Stavebné materiály a zaťaženie

Pre zaťaženie, ktoré dokáže hmoždinka zniesť, je rozhodujúci stavebný materiál, do ktorého sa kotvenie vykonáva. Zobrazené symboly stavebných materiálov označujú, pre ktoré skupiny stavebných materiálov možno hmoždinku použiť. Príslušné zaťaženia sú maximálne odporúčané zaťaženia pre príslušný stavebný materiál.

Ak je zobrazená kombinácia stavebných materiálov, uvádza sa zaťaženie pre najslabší stavebný materiál.

Betón s trhlinami

Betón bez trhlín

Plná tehla

Dierovaná tehla

Vápenopiesková plná tehla

Vápenopiesková dierovaná tehla

Sadrokartón

Sadrokartónové dosky

Drevené dosky

Drevo

Izolačný materiál

Upevňovacie body a zaťaženie

Zaťaženie v ťahu

Zaťaženie uvedené na obale sa vzťahuje len na jeden upevňovací bod (jedna hmoždinka) a predstavuje nižšiu hodnotu prevzatú zo zaťaženia v ťahu a priečneho zaťaženia.

Príklad:
Zaťaženie v ťahu 15 Kg (150 N)
Priečne zaťaženie 25 kg (250 N)

–––––––––––––––––––––––––––

Zaťaženie uvedené na obale 15 kg (150 N)
Tensile load

Priečne zaťaženie

V prípade, že sa pri aplikácii použijú skupiny hmoždiniek (skupiny po 2, 4 atď.), nosnosť výrobkov sa chápe inak. V prípade pochybností odporúčame poradiť sa s odborníkom. (pozri nižšie – možnosti podpory).

Transverse load

Upevnenie pohyblivých bremien

Pohyblivé bremená predstavujú mimoriadnu výzvu pre upevňovacie produkty.
Predtým, ako upevníte pohyblivé bremeno pomocou jedného z našich produktov (napr. hojdačka/hojdacia sieť/...),
kontaktujte naše oddelenie metód aplikácie
 

Ďalšie informácie

QR Code
Prístup ku všetkým informáciám, ktoré sú dostupné online, môžete získať pomocou príslušného QR kódu na obale.
Retailer
Profesionálni predajcovia, u ktorých ste výrobok fischer zakúpili, vám radi poradia a poskytnú pomoc.
Technical hotline
V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov sa môžete kedykoľvek obrátiť na technickú podporu aplikačnej techniky fischer.
FiXperience
FiXperience, bezplatný modulárny softvér pre profesionálov a dokumenty, ako sú schválenia, katalógy, brožúry a mnoho ďalších užitočných informácií, nájdete na stiahnutie v našej sekcii Servis.
Apps
Aplikácie fischer Professional a fischer poradca pre domácich majstrov sú k dispozícii bezplatne v App Store a na Google Play.
Social Media
Komplexné informácie o hmoždinkách a množstvo tipov a trikov v audiovizuálnej forme možno nájsť na rôznych kanáloch sociálnych sietí fischer.
sc10-cd-2