Sikkerhet er viktigst
Om sikker bruk av fischer-produktene
Sikkerhet er viktigst

Sikkerhet er viktigst!

Holdeverdiene (belastning) og bruksområdene som angis på forpakningen er kun retningsgivende. De kan påvirkes negativt av monteringen, typen materiale det skal festes i og av drifts- og omgivelsebetingelser, og dermed utgjøre en fare for personer og gjenstander. Hvis du er i tvil bør du la en fagperson gjøre monteringen.

Skruedimensjon og last

Holdeverdiene (lastene) måles av fischer under optimale forhold; som regelkonform boring og rengjøring av hull, korrekt montering og riktige skruer i hele og solide materialer under normale miljøforhold.

Hvis plugger og skruer følger med, gjelder holdeverdiene (lastene) for kombinasjonen av plugg og skrue som ble levert.

Hvis det leveres plugger uten skruer, gjelder lastene for skruene som anbefales, med maksimal diameter. Skruer med mindre diameter betyr lavere last.

Materialer og laster

Materialet som pluggene settes inn i, er avgjørende for belastningen pluggen kan tåle. Materialsymbolene som vises, angir hvilke materialgrupper pluggene er egnet for. De tilhørende lastene er maksimal anbefaling for materialet.

Det det vises flere materialer kombinert, vises lasten for det svakeste materialet.

Sprukket betong

Ikke-sprukket betong

Teglstein

Murstein

Kalksandstein

Perf. kalksandstein

Gipsplate

Gipsfiberplate

Treplater

Tre

Isolasjon

Festepunkter og laster

Trekklast

Lasten som angis på forpakningen gjelder for ett festepunkt (enkel plugg) og angir den laveste av trekk- og tverrlast.

Eksempel:
Trekklast 15 kg (150 N)
Tverrlast 25 kg (250 N)

–––––––––––––––––––––––––––

Lastangivelse på forpakning 15 kg (150 N)
Trekklast

Tverrlast

Hvis det dreier seg om bruk av plugg-grupper (2-, 4-grupper osv.) må bæreevnen til produktene ses på på en annen måte. Hvis du er i tvil bør du spørre en fagperson. (Se nedenfor, serviceytelser).

Tverrlast

Festing av bevegelige laster

Bevegelige laster er en særlig utfordring for festeprodukter.
Før du fester en bevegelig last med et av våre produkter (f.eks. en huske/hengekøye/...) 
ta gjerne kontakt med vår avdeling for applikasjonsteknikk
 

Further information

QR Code
Access to all product information available online is provided by the respective QR code on the packaging.
Retailer
The professional retailer through whom you purchased your fischer product will be happy to provide you with advice and support.
Technical hotline
If you have any questions or problems, you can contact the fischer Application Technology Technical Hotline at any time.. Contact the technical hotline
FiXperience
FiXperience, the free design software for professionals and documents such as approvals, catalogues, brochures and much more useful information can be downloaded from our Service section.
Apps
The apps fischer Professional and fischer Dübelfinder for DIYers are available free of charge in the App Store and under Google Play.
Social Media
Visit the various fischer social media channels for comprehensive plug know-how and to watch and listen to a variety of tips and tricks.
sc10-cd-2