Ασφάλεια πάνω από όλα
Υποδείξεις σχετικά με την ασφαλή επεξεργασία των προϊόντων fischer
Ασφάλεια πάνω από όλα

Ασφάλεια πάνω από όλα!

Οι φέρουσες ικανότητες (βάρη) και οι χρήσεις που αναφέρονται στη συσκευασία αποτελούν απλά ενδεικτικές τιμές. Ανάλογα με το βαθμό της σωστής συναρμολόγησης, την ποιότητα της δομικής ύλης, στην οποία προβλέπεται να γίνει η στερέωση, και τις συνθήκες επεξεργασίας και περιβάλλοντος μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά και να οδηγήσουν ως αποτέλεσμα σε προσωπικούς κινδύνους και υλικές ζημιές. Σε περίπτωση αμφιβολιών αφήστε να ελέγξει κάποιος ειδικός την στερέωση.

Μέγεθος βίδας και βάρος

Οι φέρουσες ικανότητες (βάρη) προσδιορίστηκαν από τη fischer υπό ιδανικές συνθήκες (όπως π.χ. θέση της οπής και καθαρισμός της οπής σύμφωνα με τους κανόνες, σωστή συναρμολόγηση καθώς και βέλτιστα ταιριαστές βίδες σε ακέραιες δομικές ύλες με επαρκή φέρουσα ικανότητα) και κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Στην περίπτωση που παρέχονται ούπες με βίδες, ισχύουν οι φέρουσες ικανότητες (βάρη) για τον παραδιδόμενο συνδυασμό ουπών και βιδών.

Ισχύουν τα βάρη για τις εκάστοτε συνιστώμενες βίδες με τη μέγιστη διάμετρο, στην περίπτωση που παρέχονται ούπες χωρίς βίδες. Βίδες με μικρότερη διάμετρο συνεπάγονται χαμηλότερα βάρη.

Δομικές ύλες και φορτία

Η δομική ύλη, στην οποία τοποθετούνται οι ούπες, είναι αποφασιστικής σημασίας για το βάρος, το μπορούν να φέρουν οι ούπες. Τα υποδεικνυόμενα σύμβολα δομικών υλών προσδιορίζουν για ποιες ομάδες δομικών υλών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ούπα. Τα σχετικά βάρη είναι τα μέγιστα συνιστώμενα βάρη για την αντίστοιχη δομική ύλη.

Αν εμφανίζονται συνδυασμοί περισσότερων δομικών υλών, το βάρος υπολογίζεται για την πιο αδύναμη δομική ύλη.

Σκυρόδεμα με ρωγμές

Σκυρόδεμα χωρίς ρωγμές

Τούβλα χωρίς οπές

Τούβλα με οπές

Ασβεστολιθικός ψαμμίτης χωρίς οπές

Ασβεστολιθικός ψαμμίτης με οπές

Γυψοσανίδα

Ινογυψοσανίδα

Ξύλινη πλάκα

Ξύλο

Μονωτικό

Σημεία στερέωσης και βάρη

Φορτίο εφελκυσμού

Το βάρος που αναγράφεται στις συσκευασίες ισχύει μόνο για ένα σημείο στερέωσης (μεμονωμένη ούπα) και είναι η μικρότερη τιμή μεταξύ του φορτίου εφελκυσμού και του εγκάρσιου φορτίου.

Παράδειγμα:
Φορτίο εφελκυσμού 15 kg (150 N)
Εγκάρσιο φορτίο 25 kg (250 N)

–––––––––––––––––––––––––––

Αναγραφόμενο βάρος στο πακέτο 15 kg (150 N)

Φορτίο εφελκυσμού

Εγκάρσιο φορτίο

Η φέρουσα ικανότητα των προϊόντων υπολογίζεται διαφορετικά στην περίπτωση που αναφέρονται στην εφαρμογή ομάδες ουπών (ομάδες των 2, 4 κτλ.). Αν έχετε αμφιβολίες, σας συνιστούμε να αναζητήσετε την συμβουλή ενός ειδικού. (βλ. παρακάτω Προσφορές βοήθειας)

Εγκάρσιο φορτίο

Στερέωση κινούμενων φορτίων

Τα κινούμενα φορτία είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για τα προϊόντα στερέωσης.

Προτού συνδέσετε ένα κινούμενο φορτίο με ένα από τα προϊόντα μας (π.χ. κούνια/αιώρα/...) επικοινωνήστε με το τμήμα μηχανικών εφαρμογών μας
 

Περαιτέρω πληροφορίες

QR Code
Με τον κωδικό QR στη συσκευασία έχετε πρόσβαση σε όλες τις ον-λάιν διαθέσιμες πληροφορίες προϊόντων.
Retailer
Οι συνεργάτες του εμπορίου, στο οποίο αγοράσατε το προϊόν σας της fischer, θα σας βοηθήσουν με συμβουλές και πράξεις.
Technical hotline
Αν έχετε ερωτήσεις και προβλήματα μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή στην τεχνική γραμμή εξυπηρέτησης της fischer Anwendungstechnik.
FiXperience
Στον τομέα του σέρβις μας θα βρείτε και μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το επαγγελματικό λογισμικό FiXperience και έγγραφα όπως εγκρίσεις, κατάλογοι, μπροσούρες και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Apps
Οι εφαρμογές fischer Professional και fischer Dübelfinder προορίζονται για ερασιτέχνες τεχνίτες και διατίθενται δωρεάν μέσω του App Store και του Google Play.
Social Media
Στα διάφορα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της fischer θα βρείτε εκτενείς γνώσεις σχετικά με τις ούπες και πολλές άλλες συμβουλές και λύσεις σε εικόνα και ήχο.
sc10-cd-1