Sikkerhed først
Henvisninger til en sikker forarbejdning af fischer-produkter
Sikkerhed først

Sikkerhed først!

De på emballagen angivne holdeværdier (belastninger) og anvendelse er kun vejledende værdier. De kan alt efter graden af den korrekte montering, byggematerialets kvalitet, hvori der skal fastgøres, påvirkes negativt af forarbejdnings- og miljøforhold, og som følge deraf medføre farer for personer og materielle skader. Få i et tvivlstilfælde fastgørelsen foretaget af en fagmand.

Skruestørrelse og belastning

Holdeværdierne (belastninger) blev bestemt af fischer under optimale betingelser, såsom forskriftsmæssig fremstilling af borehuller og rengøring, korrekt montering samt bedst muligt egnede skruer i intakte og bæredygtige byggematerialer og under normale miljøforhold.

Leveres dyvler med skruer, gælder holdeværdierne (belastninger) for den leverede kombination af dyvler og skruer.

Leveres dyvler uden skruer, gælder belastningerne for de anbefalede skruer med den maksimale diameter. Skruer med mindre diameter betyder mindre belastninger.

Byggematerialer og belastninger

Byggematerialet, hvori dyvlen anbringes er afgørende for den belastning, som dyvlen kan tilvejebringe. De viste byggematerialesymboler angiver, til hvilke byggematerialegrupper dyvlerne kan bruges. De dertil hørende belastninger er de maksimalt anbefalede belastninger i det pågældende byggemateriale.

Vises der flere byggematerialer i kombination, så vises belastningen for det svageste byggemateriale.

Revnet beton

Ikke revnet beton

Massiv mursten

Hulmursten

Massiv kalksandsten

Hulkalksandsten

Gipskarton

Gipsfiberpalde

Træplader

Træ

Isoleringsmateriale

Fastgørelsespunkter og belastninger

Trækbelastning

Den på emballagen angivne belastning gælder kun for ét fastgørelsenspunkt (enkeltdyvel) og udgør den mindre værdi af træk- og tværbelastninger.

Eksempel:
Trækbelastning 15 kg (150 N)
Tværbelastning 25 kg (250 N)

–––––––––––––––––––––––––––

Belastningsangivelse på emballagen 15 kg (150 N)

Trækbelastning

Tværbelastning

Hvis det ved brugen drejer sig om dyvelgrupper (2er -, 4er - grupper, etc.), skal produkternes bæreevne betragtes anderledes. I et tvivlstilfælde anbefaler vi her, at søge råd hos en fagmand. (Se under support-tilbud).

Tværbelastning

Fastgørelse af bevægelige laster

Bevægelige laster er en særlig udfordring for produkter til fastgørelse.
Inden du fastgør en bevægelig last med et af vores produkter (f.eks. gynge/hængekøje/...) 
kontakt venligst vores applikationsafdeling
 

Further information

QR Code
Du får adgang til alle online-tilgængelige produktinformationer via den pågældende QR-kode på emballagen.
Retailer
Den professionelle handel, hvor du har købt dit fischer-produkt, står dig gerne til rådighed med råd og dåd.
Technical hotline
Ved spørgsmål og problemer kan du til enhver tid henvende dig til den tekniske hotline hos fischer-anvendelsesteknologi.
FiXperience
FiXperience, den gratis beregningssoftware til professionelle og dokumenter, såsom godkendelser, kataloger, brochure og mange andre nyttige informationer finder du til download i vores service-område.
Apps
Apperne fischer Professional og fischer Dübelfinder til gør-det-selv-håndværkere står dig gratis til rådighed i App Store og Google Play.
Social Media
Omfattende dyvelviden samt masser af tips og tricks i billede og lyd finder du på de forskellige social-media-kanaler fra fischer.
sc10-cd-1