Bezpečnost nade vše
Informace o bezpečné práci s výrobky fischer
Bezpečnost nade vše

Bezpečnost nade vše!

Hodnoty nosností (zatížení) uvedené na obalu výrobku a jeho doporučené použití jsou pouze referenční. Kvalita a pevnost stavebního materiálu, do něhož se upevňuje, stupeň odbornosti provedené montáže a jiné podmínky mohou nosnost negativně ovlivnit, což může mít za následek ohrožení zdraví lidí nebo věcné škody. V případě, že si nejste jisti, poraďte se se specialistou.

Velikost šroubů a zatížení

Nosnosti byly stanoveny výrobcem za ideálních podmínek, tzn. při správném způsobu vrtání a vyčištění otvorů, správném postupu montáže, běžných podmínek okolí a při použití vrutů a šroubů při horní hranici intervalu průměru.

Pokud jsou hmoždinky dodávány spolu se šrouby, platí uvedená nosnost (zatížení) pro dodanou kombinaci hmoždinek a šroubů.

Pokud jsou hmoždinky dodávány bez šroubů, vrutů, platí zatížení pro šrouby, vruty o maximálním doporučeném průměru. Při použití šroubů, vrutů menšího průměru bude dosaženo nižší nosnosti.

Stavební materiály a zatížení

Stavební materiál, do kterého se hmoždinka vsazuje, je rozhodující pro nosnost, jaké může hmoždinka dosáhnout. Uvedená zatížení jsou maximální doporučená v příslušném stavebním materiálu.

Je-li vyobrazeno více stavebních materiálů dohromady, hodnota zatížení platí pro nejslabší materiál z množiny vyobrazených.

Tažená zóna betonu

Tlačená zóna betonu

Plná cihla pálená

Svisle děrovaná cihla

Plná vápenopísková cihla

Děrovaná vápenopísková cihla

Sádrokarton

Sádrovláknitá deska

Dřevěné desky

Dřevo

Tepelně izolační desky

Zatížení

Zatížení tahem

Zatížení uvedené na obalech platí jen pro jeden kotvicí bod (jedna hmoždinka) a představuje nejnižší hodnotu z hodnot pro zatížení tahem a smykem.

Příklad:
Zatížení tahem 15 kg (150 N)
Zatížení smykem 25 kg (250 N)

Zatížení tahem

Smykové zatížení

Jedná-li se o skupinu hmoždinek (skupiny po dvou, po čtyřech atd.), je třeba posuzovat nosnost výrobků jinak. V případě pochybností doporučujeme poradit se se specialistou. (Viz možnosti podpory níže.)

Příčné zatížení

Upevnění pohyblivých břemen

Pohyblivá břemena jsou pro výrobky sloužící k upevňování zvláštní výzvou.
Než některým z našich výrobků upevníte pohyblivé břemeno (např.
houpačku/houpací síť/…) 
kontaktujte prosím naše oddělení aplikované techniky
 

Další informace

QR kód
Pomocí příslušného QR kódu na obalu získáte přístup ke všem informacím o výrobku dostupným online.
Autorizovaný obchodník
Specializovaný obchod, přes který jste výrobek společnosti fischer zakoupili, vám rád poradí a pomůže.
Technická podpora
V případě otázek a problémů můžete kdykoliv kontaktovat linku technické podpory.
FiXperience
FiXperience, bezplatný návrhový program pro statiky a projektanty. V sekci "Centrum stahování dokumentů" jsou dostupné všechny dokumenty, které jsou ke konkrétnímu výrobku přiřazeny.
Aplikace pro mobilní zařízení
Zdarma stahujte v App Store a Google Play aplikace fischer PRO (pro profesionály) a fischer DIY (pro kutily), které vám rychle pomohou s výběrem správné kotvy a hmoždinky.
Sociální média
Rozsáhlé poznatky o hmoždinkách a mnoho tipů a triků v obraze a zvuku najdete na různých kanálech společnosti fischer na sociálních sítích.
sc10-cd-2